8. OSZTÁLY

A nyolcadik osztály hangulata:

A francia forradalom felszínre törő és azóta is megvalósulást kereső szellemisége a “szabadság, egyenlőség, testvériség” gondolata. Ez adja meg a nyolcadik osztály alaphangját. A gyerekeket az év során a 19. század nagy romantikus alakjainak, valamint a tudósoknak és a feltalálóknak az élettörténetei kísérik.

A főtanítás epochái

Biológia:

A nyolcadikos biológia tanítás középpontjában újból az ember áll. Az érzékszerveket és a mozgás szervrendszert – az akaratlagosan mozgatható izmokat és a csontvázat – vizsgáljuk.

Fizika:

A nyolcadikos fizika nagy témái a bennünket körülvevő műszaki berendezések működésmódjának megismeréséhez kapcsolódnak. A hidraulika terén a közlekedőedények megfigyelése után leírják egy helység klasszikus vízellátását víztoronnyal és víztározóval. Az elektromosság és mágnesesség alkalmazását a csengő és a távírókészülék szemléltetheti. A gyerekek megismerkednek az elektromos fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásával, a feszültséggel, az áramerősséggel, az ellenállás fogalmával. Az aerodinamika jelenségeit és a légnyomás mérését a barométer által beszélik meg.

Földrajz:

Nyolcadikban a hangsúly a gazdasági, jogi és politikai szempontokra helyeződik. A figyelem előterében Amerika áll. A Függetlenségi Nyilatkozat és az Észak-Dél probléma, a rabszolga felszabadítás. Az amerikai törekvés a világuralom megszerzésére a technikával és a kereskedelemmel. A munkamegosztás és a reális testvériség problémája. “Hogyan tudok segíteni? Mit tudok csinálni?” A gyakorlatiasságra való beállítottság. Ez Amerika másik arca. S Európa, mint kiegyensúlyozó közép Ázsia és Amerika között.

Geometria:

A nyolcadik osztályban a fiatalok áttérnek a síkgeometriáról a térgeometriára. Megépítik az öt szabályos (plátói) testet. Ennek során megismerkednek a testháló, felszín, térfogat fogalmával. Megismerkednek a henger, a négyzetes hasáb, a kocka, a téglatest, a négyzet alapú gúla felszínének és térfogatának kiszámításával.

Kémia:

A nyolcadikos kémia a táplálkozásra, a szénhidrátokra, zsírokra, fehérjékre, olajokra és a keményítőre utal. Kiindulási pontjába az önmagának táplálékot előállító embert helyezi. Ezáltal köti össze magát a körülötte élő természettel, és érzékeli a természetben ható erők sajátosságait. A gyerekek tapasztalati úton megismerik a felsorolt anyagok legfontosabb tulajdonságait, keletkezésük, előállításuk módjait, ennek technikai és kultúrtörténeti vonatkozásait.

Magyarságismeret:

Hogyan éli meg a magyarság a kor nagy problémáit a Rákóczi szabadságharcban, a reformkorban és a kiegyezés idején? Hogyan szólal meg a magyar sors a kor nagy alakjai által: Kölcsey, Vörösmarty, Kossuth, Széchenyi, Petőfi, Arany, Ady hangján. Ez utóbbiakkal összefüggésben a gyerekek verstani és irodalomelméleti ismereteiket is bővítik.

Matematika:

A lineáris és nem lineáris függvények ábrázolásával és tulajdonságaik vizsgálatával foglalkoznak.

Nyelvtan:

A nyelvtanban az eddig tanultak áttekintése, szintetizálása történik. Megismerkednek az alá- és mellérendelő összetett mondatok fajtáival, elemzik ezeket, és szerkezetüket ábrázolják.

Történelem:

A középpontban a francia forradalomban feltörő és máig meg nem valósított nagy impulzus: a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméje áll. A fiatalok az európai történelem nagy szimptomatikus eseményein figyelik meg, hogyan küzd az ember a visszahúzó erőkkel az individuális szabadság lehetőségéért szellemi-kulturális területen. Az egyenlőségért a jogban, a politikai és az állami életben. És az egymásrautaltság belátásából fakadóan a reális testvériség megvalósításáért a gazdasági szférában. Megfigyelik, hogyan vezetnek az elmulasztott lehetőségek (1789, 1848-49) a 20. század megrázó eseményeihez: az első világháborúhoz és a jövő tragikus karikatúrájaként a bolsevizmushoz és a nemzeti szocializmushoz.

Kiegészítő és szakórák

Csendóra:

A modern lélek nagy problémái jelennek meg a csendórán, valamely irodalmi művön keresztül.

Festés, rajz:

A rajzolást művészi szintre emeljük, ember alkotta tárgyakat rajzolnak a diákok, minden részletre ügyelve (térbeliség, árnyék stb.), összekötve a technikát az esztétikai élménnyel. Nagy mesterek, pl. Dürer rajzait, vagy annak részletét másolják.

Euritmia:

Az ábrázolandó művek kiválasztásánál előnyben részesítjük azokat, melyek erős lelki kontrasztot és polaritást tartalmaznak (balladák, humoreszkek). Olyan dallamokat gyakoroltatunk, amelyek hol mollba, hol dúrba mennek át.

Idegen Nyelvek:

A nyolcadik osztályban összegezzük az eddig tanultakat, pontosítjuk az ismereteket. A feldolgozásra kerülő szövegek főként az adott nyelvet beszélő nép kultúrájában kiemelkedő személyiségek életútjáról szólnak, de tovább foglalkozunk mindennapos témákkal is. Megjelenik a nyomtatott szótár segítségével való fordítás és az üzleti levél.

Kézimunka – kézművesség:

Kisebb-nagyobb használati tárgyakat (hátizsák, táska) készítenek kézi varrással. Megismerkednek a gépi varrással. Használható, testre szabott ruhadarabot készítenek. A tervezéstől a kivitelezésig dolgoznak. Geometriai formákból kiindulva használati vagy dísztárgyakat készítenek fából. Új lehetőségként ismerkednek a szabad faszobrászattal.

Mozgás:

A mozgásprogram fő célja, hogy kifejezést adjon a periféria felismerése és az afelé történő mozgás, illetve a lefelé húzó erő és összehúzódás közti dinamikának. Jelentőséget kap a súly és a megfelelő sebességválasztás a játékban is: a jégkorong, a rögbi ill. a birkózás, különböző (módosított) fajtái, a súlylökés, különféle egyensúlyozó gyakorlatok, az amatőr barlangászás van soron.

Zene:

Az éneklési készség folyamatos fejlesztésére alapozva egyre nehezebb műzenei dallamokat énekelnek a gyerekek. A zenei anyag a késő romantikától a XIX. század mestereinek termésén át egészen a XX. század nagyjai, Bartók, Sztravinszkij művészetéig ível. Megfigyelik a barokk művészeti korszak jellegzetességeit, e kor és stílus finomságait. Nem feledkezünk meg a XX. század új zenei irányzatairól, külön figyelmet szentelve a jazz keletkezésének, fejlődésének. A kottaírás-, olvasás állandó elemei az óráknak, azonban a legfőbb cél, hogy ráébresszük a gyereket a zenében rejlő emberi érzelmek átélhetőségére, kifejezhetőségére.

FEL
Kispesti Waldorf Óvoda, Általános iskola, és Gimnázium

Facebook

X

ÁLLÁSHIRDETÉSEINK

bezár
  1. Gimnáziumunk egyetemi diplomás fizika szakos pedagógust keres óraadói státuszba.

Waldorf-pedagógiai végzettség előnyt jelent!

Önéletrajzokat az intézmény címére várjuk: iskolainfo@waldorfkispest.hu

PHA+PGlmcmFtZSBhbGlnbj0ibWlkZGxlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSI2MDAiIHNjcm9sbGluZz0ieWVzIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cud2FsZG9yZmtpc3Blc3QuaHUvcG9wLXVwLXN6aW5oYXovIiB3aWR0aD0iMTA1MCI+PC9pZnJhbWU+PC9wPg==
bezár

Nyitott Kapuk


A Kispesti Waldorf Iskola megrendezi az óvoda és az iskola iránt érdeklődők számára aNyitott Kapuk rendezvénysorozatát. Ezekre a kedd délutánokra azokat az érdeklődőket várjuk, akik szeretnének bepillantást nyerni a Waldorf pedagógiába, és a Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium életébe. Az első alkalomra gyerekeket is szívesen látunk, a további előadásokra viszont csak felnőtteket várunk!

Időpontok:

  • 2015. február 10. 17 óra Kiállítás a diákok munkáiból, közben az iskola diákjai zenélnek. Kb. 18:30-tól festés.
  • 2015. február 24. 17 óra Előadás az intézmény történetéről, valamint általánosságban a Waldorf pedagógiáról. Kb. 18:30-tól Euritmia.
  • 2015. március 3. 17 óra Iskola: a Waldorf pedagógia 1-12. osztályig tartó íve. Óvoda: Beszélgetés az óvodai Waldorf pedagógiáról.
  • 2015. március 10. 17 óra Iskola: az elsős osztálytanító bemutatkozása. Óvoda: tájékoztatás a jelentkezés módjáról, kérdezz-felelek.

SÜRGŐS ÁLLÁSHIRDETÉS

bezár

Kispesti Waldorf Iskola egyetemi, vagy főiskolai tanári diplomával rendelkező osztálytanítót keres leendő 1. osztálya mellé 2017. szeptemberétől.Önéletrajzokat az iskolainfo@waldorfkispest.hu e-mail címre várjuk.

SÜRGŐS ÁLLÁSHIRDETÉS

bezár

Kispesti Waldorf Iskola egyetemi, vagy főiskolai tanári diplomával rendelkező osztálytanítót keres leendő 1. osztálya mellé 2017. szeptemberétől.Önéletrajzokat az iskolainfo@waldorfkispest.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉSEINK

bezár
  1. Gimnáziumunk egyetemi diplomás fizika szakos pedagógust keres óraadói státuszba.

Waldorf-pedagógiai végzettség előnyt jelent!

Önéletrajzokat az intézmény címére várjuk: iskolainfo@waldorfkispest.hu

Ajánld fel adód 1%-át egyesületünknek!

Nem árulunk el titkot, hogy egy non-profit szervezet, mint a mienk is, egyik nagy anyagi segítségét az SZJA 1%-ának felajánlása jelenti.
Ezzel a lehetőséggel minden adófizető állampolgár élhet, eldöntheti, melyik szervezetet támogatja úgy, hogy neki semmibe nem kerül.
Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen ha nem nyilatkozol, az államkasszába megy a pénz, pedig az 1% egy-egy szervezet létét jelentheti.

bezár
Adószámunk: 18080100-1-43
Köszönjük felajánlásodat! Adataidat bizalmasan kezeljük!
Ajánld fel adód 1%-át egyesületünknek!

Nem árulunk el titkot, hogy egy non-profit szervezet, mint a mienk is, egyik nagy anyagi segítségét az SZJA 1%-ának felajánlása jelenti.
Ezzel a lehetőséggel minden adófizető állampolgár élhet, eldöntheti, melyik szervezetet támogatja úgy, hogy neki semmibe nem kerül.
Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen ha nem nyilatkozol, az államkasszába megy a pénz, pedig az 1% egy-egy szervezet létét jelentheti.

bezár
Adószámunk: 18080100-1-43
Köszönjük felajánlásodat! Adataidat bizalmasan kezeljük!